Monitorització de consum elèctric

Fins avui, per mesurar el consum elèctric a casa fèiem servir un monitor Efergy, però la integració amb la resta del sistema de domòtica era complexa i precària: El senyal de 433Mhz que emetia el monitor, es rebia a la Raspberry i es descodificava fent servir les llibreries de RTL-SDR de Linux, tal i com es descriu aquí. Hi havia un procés en background que feia les lectures i les deixava en un log que calia processar.

Però l’altre dia vaig descobrir l’e-tarpunòmetre, un dispositiu de mesura del consum elèctric basat en el Wemos D1. De cop em va venir al cap com aprofitar un Wemos D1 mini que tenia lliure. Només em calia aprofitar el sensor que ja tenia instal·lat (un Mini CT sensor 50mA-95A):

Per connectar aquest transformador de corrent, n’hi ha prou amb un mini-jack de 2.5, i un circuit que transformi la intensitat en tensió per poder prendre les lectures analògiques amb el Wemos.

He extret aquest diagrama d’openenergymonitor. En el meu cas el divisor està connectat a 3V3 i he canviat la resistència de 33 ohms per 66 ohm per passar els 50mA del sensor al meu rang de tensió.

Fet això, només calia pujar-li el codi de l’e-tarpunòmetre i configurar-lo per enviar les lectures via MQTT. Així és com ha quedat:

Aquest senzill muntatge de poc menys de 5€ (sense comptar el sensor) treu del mig un monitor caríssim que s’integrava fatal amb la resta del sistema, i permet dedicar a altres usos el receptor SDR. A més, és molt més compacte i flexible.

Queda pendent calibrar-lo correctament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *